کارشناسان اجتماعی : این پدیده بطور خجولانه ای در حال رواج است

هشدار نسبت به ازدواجهای تلفنی در شهر جده در عربستان سعودی

  دبی- العربیة.نت

کارشناسان اجتماعی متخصص در زمینه ارشاد خانواده در عربستان سعودی خواستار مورد توجه قرار دادن پدیده ای شدند که بطور آهسته در میان جوانان این کشور در شهر جده در حال افزایش است که براساس آن دختران وپسران جوان از طریق تلفن وبدون اطلاع والدین به عقد یکدیگر در می آیند و اقدام به ازدواج کرده باعث بروز مشکلات اخلاقی واتجتماعی بیشماری می شوند .
منابع آگاه در مؤسسه ارشاد خانواده روز پنجشنبه 19-6-2008 به روزنامه شمس چاپ گفتند که چنین مشکلاتی برای اولین بار در دادگاهای عربستان سعودی در حال مطرح شدن است وتآثیرات منفی بیشماری را برای بسیاری از دختران وپسران جوان بهمراه آورده است که به گفته مرشدان اجتماعی این امر ناشی از برداشت غلط آنان از مفاهیم مرتبط به زندگی زناشویی است .

محمد الحارثی عضو کمیته اصلاح در دادگاه عمومی جده می گوید که نمونه چنین ازدواج هایی تحت تاثیر برداشت غلط از مفهوم زناشویی است وی ضمن اشاره به یک نمونه ازدواج تلفنی گفت که این ازدواج بیش از یک ماه طول نکشیده وپس از بروز مشکلات زندگی مشترک انان را در معرض خگر قرار می دهد .

وی همچنین اشکار نمود که مشکل دیگر این ازداوج وجود فرزند وممانعت زن از باز گشت به خانه می باشد بطوریکه این موضوع یافتن راه حل را سخت تر کرده است ومرد را دچار شرایط روحی بغرنجی کرده است . این روزنامه مشخص نکرده است که آیا خانواده این دختر و پسر اطلاعی از ازدواج آنان دارند ؟.

وی افزود بعضی از جوانان تصور می کنند که زندگی زناشویی فقط برای اشباع خواسته های جنسی وتظاهر به ازدواج در برابر دیگران است اما هنگامیکه به میدان زندگی زناشویی پای می نهند غافلگیرانه درمی یاند که توان اداره آن را ندارند .
محمد الحارثی در پایان نسبت به روابط ایجاد خانوداه از طریق رفتارهای نابهنجار وحرام هشدار داد

/ 0 نظر / 27 بازدید