گاز دوغ دار،دوغ گاز دار

واقعا جای تاسف داره که می بینیم بعضی از هموطنان ما در کشور دچار بی گازی شدن و الان در شرایط سختی به سر می برن و این در حالی است که مسئولین تا به حال هیچ عکس العملی به این قضیه نشون ندادن و فقط شعار صرفه جویی رو تکرار می کنن ولی با خود نمی گویند دومین کشور دارنده گاز جهان چرا دچار این مسئله شده است آیا منابع کم داریم ؟ آیا دچار زیاده خواهی شده ایم ؟ آیا؟ آیا؟ ولی مردم عزیز از ماست که بر ماست .
تنها کاری که من می تونستم بکنم اینه که دارم تو خونه از سرما یخ می زنم تا شاید با صرفه جویی من مردم کشورم گرمشون بشه ، گرچه همه این حرفها بهانه ای بیش نیست ولی تفکر امام گونه ای پشتش ایستاده اما کو تفکر امام گونه در این ..................
یاد بازی افتادم که در مراسمات بین بچه ها انجام می دادن گاز دوغ دار ، دوغ گاز دار الان نه گاز دوغ داره نه دوغ گاز داره ماییم که جوش اوردیم از سرما.
امان از پارسی بلاگ که جرات نداره یکی از مطالب ما رو منتخب کنه!

/ 0 نظر / 19 بازدید